Astronomy


Sun

Moon

Sun Moon age: 12 days, 17 hours, 33 minutes,98%
Sunrise: 5:36am
Sunset: 9:10pm
Daylight: 15:33
Moonrise: 8:08pm (04-Jun-2020)
Moonset: 4:58am (04-Jun-2020)
Waxing Gibbous
98% Illuminated


First Quarter Moon Full Moon Last Quarter Moon New Moon
First Quarter Moon Full Moon Last Quarter Moon New Moon
Fri, 29-May-2020 9:30pm MDT
30 May 2020 03:30 GMT
Fri, 05-Jun-2020 1:12pm MDT
05 June 2020 19:12 GMT
Sat, 13-Jun-2020 12:24am MDT
13 June 2020 06:24 GMT
Sun, 21-Jun-2020 12:41am MDT
21 June 2020 06:41 GMT


Vernal Equinox
Start of Spring
Summer Solstice
Start of Summer
Autumn Equinox
Start of Fall
Winter Solstice
Start of Winter
Start of Spring First day of Summer First day of Fall First day of Winter
Thu, 19-Mar-2020 9:50pm MDT
20 March 2020 03:50 GMT
Sat, 20-Jun-2020 3:44pm MDT
20 June 2020 21:44 GMT
Tue, 22-Sep-2020 7:31am MDT
22 September 2020 13:31 GMT
Mon, 21-Dec-2020 3:02am MST
21 December 2020 10:02 GMT

 

Current World Sunlight Map

World Sun Light Map